Pravidla používání webu

Web slouží k přidávání poptávky a nabídky podle pravidel uvedených níže. Za obsah vložených inzerátů odpovídá výhradně autor. Společnost neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu. Na stránkách jsou obsaženy reklamní pole třetích stran, především reklamního systému Sklik. Provozovatel neodpovídá za reklamní sdělení zobrazená v těchto reklamních polích. V souvislosti se zobrazováním reklam na těchto stránkách mohou třetí strany umísťovat soubory cookie v prohlížečích uživatelů, číst je nebo používat webové signály ke sběru údajů vyplývajících ze zobrazování reklam. Vložením inzerátu souhlasí uživatel s těmito pravidly a dále uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Uživatel rovněž uděluje provozovateli souhlas s případným marketingovým kontaktem, především formou emailu.

Obchodní podmínky a pravidla

1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatelem inzertního portálu na internetových stránkách http://www.snadnainzerce.cz (dále jen „snadnainzerce.cz“) je fyzická osoba Milan Kocián., IČ: 87173123. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Okresního živnostenského úřadu na Magistrátu města Karviná (dále jen „provozovatel“).

1.2 Každý uživatel a inzerent je povinen se před použitím portálu snadnainzerce.cz seznámit s těmito Všeobecnými a obchodními podmínkami použití (dále jen „Podmínky“), používáním portálu snadnainzerce.cz pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

1.3 Podstatou portálu snadnainzerce.cz je umožnit jednotlivým poskytovatelům a zprostředkovatelům půjček inzerovat své nabídky a žadatelům o půjčky umožnit poptávat konkrétní půjčky dle jejich požadavků stejně tak jako umožnit všem dalším uživatelům na jednotlivé inzeráty reagovat.

2. Pravidla Inzerce a povinnosti uživatele při správě inzerátů:

2.1. Inzerce půjček (nabídka i poptávka) na portálu snadnainzerce.cz je s možností registrace a správy svého účtu a editace dat. Podávání inzerátů je zdarma.

2.2. Každý inzerent je povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě a o své nabídce/poptávce. Při registraci je též uživatel povinen uvést všechny údaje věcně správně, úplně a pravdivě. Při zjištění nedostatků bude upozorněn administrátorem. Pokud nedostatky neodstraní, bude mu registrace zrušena.

2.3. Je striktně zakázáno uvádět v inzerátech osobní a jiné identifikační údaje třetích osob, které nejsou na inzerátu žádným způsobem zainteresovány.

2.4. Půjčky nabízené v rámci inzerce na portálu snadnainzerce.cz musí být v souladu s novelou zákona .257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru k zákonu č.257/2016 Sb. . a to i ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoli inzerát na portálu snadnainzerce.cz, a to i bez udání důvodu.

2.6. Každý inzerát musí být zcela originální a to jak nadpisem tak popisem. Inzeráty stejného znění systém deaktivuje a při opakovaném porušení tohoto pravidla bude zrušena registrace inzerenta včetně zamezení přístupu.

2.7. Inzerent má právo podat maximálně 5 inzerátů denně vložené do rozlišných kategorií.

2.8. Každý inzerát má neomezenou platnost do doby než li bude smazán zadavatelem inzerátu na požádání

2.9. Každý inzerent při registraci a zveřejnění svého inzerátu zároveň souhlasí s tím, že je plně způsobilý k právním úkonům dle právního řádu České republiky a zveřejněním inzerátu neporušuje žádné platné právní předpisy České republiky, též musí dodržovat dobré mravy a nenabádat ostatní k porušování těchto zákonů a předpisů.

2.10. Inzerent nesmí spamovat Náš portál.

2.11. Inzerent může přidávat pouze takový obsah, který vznikl jeho vlastní tvorbou nebo je právoplatně zakoupen od třetích stran a je vždy originální oproti předchozímu jeho inzerátu. Dále má právo v smluvním zastoupení třetích stran, bankovních domů či nebankovních institucí a není v rozporu s registračními podmínkami.

2.12.Nepoškozovat dobré jméno webu nebo třetích osob, nepomlouvat jiné osoby, firmy nebo skupiny.

2.13. Striktně doporučujeme inzerentovi nevybírat jakékoliv poplatky předem od poptávajících žadatelů o půjčku. Bude-li tato skutečnost zjištěna bude okamžitě inzerentovi zrušena registrace a smazány veškeré inzeráty.

3. Odpovědnost za škodu

3.1. Každý inzerent je sám odpovědný za obsah jeho inzerce.

3.2. Provozovatel portálu snadnainzerce.cz neodpovídá za správnost, úplnost ani pravdivost jednotlivých inzerátů osob (inzerentů) a uživatelé ani žádné jiné osoby nejsou oprávněny u něj uplatňovat žádnou formu odpovědnosti ani náhradu škody v souvislosti se zveřejněnými inzeráty či jejich zneužitím.

3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za právní vztah, který vznikne mezi inzerentem a třetí osobou při sjednání půjčky (úvěru, hypotéky apod.) a neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli či inzerentovi vznikne v souvislosti s používáním portálu snadnainzerce.cz

3.4. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu či poškození dat inzerentů.

3.5. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou nefunkčností či výpadkem portálu snadnainzerce.cz.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Inzerent svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. snadnainzerce.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách na snadnainzerce.cz.

4.2. snadnainzerce.cz si vyhrazuje právo uchovávat údaje o činnosti inzerenta (IP adresa, registrační údaje) pro účely evidence vloženého obsahu a za účelem interního využití, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů veřejné moci o jejich sdělení, avšak bez konkrétní identifikace jednotlivých inzerentů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit

5.2 Tyto podmínky jsou závazné pro všechny inzerenty a uživatele portálu snadnainzerce.cz od okamžiku jejich zveřejnění.


Cookies

Společnost neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu. Na stránkách jsou obsaženy reklamní pole třetích stran, především reklamního systému Sklik. Provozovatel neodpovídá za reklamní sdělení zobrazená v těchto reklamních polích. V souvislosti se zobrazováním reklam na těchto stránkách mohou třetí strany umísťovat soubory cookie v prohlížečích uživatelů, číst je nebo používat webové signály ke sběru údajů vyplývajících ze zobrazování reklam. Vložením inzerátu souhlasí uživatel s těmito pravidly a dále uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Uživatel rovněž uděluje provozovateli souhlas s případným marketingovým kontaktem, především formou emailu.


Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie patři mezi velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do Vašeho internetového prohlížeče na Vašem počítači při návštěvě některých internetových stránek. Tyto malé soubory mohou obsahovat identifikaci Vašeho prohlížeče a údaje o způsobu použití našich internetových stránek.

Soubory cookie jsou důležité pro správné fungovaní webových stránek. Soubory cookie nám také umožňují přizpůsobit naše internetové stránky včetně zobrazené reklamy Vašim preferencím a zájmům.

Soubory cookie jsou automaticky mazány po uplynutí šesti měsíců od Vaší poslední návštěvy našich internetových stránek.

Tím, že soubory cookie obsahují identifikaci konkrétního prohlížeče, avšak nikoli Vás, jsou ve vztahu k Vám, jako uživateli počítače, anonymní.

Jak cookie blokovat?

Pokud si přejete zamezit generování souborů cookie, stačí je ve vašem prohlížeči zakázat - Každý prohlížeč má možnost, tuhle funkci vypnout. Pokud si nebudete vědět rady, stačí když nám napíšete a my Vám pomůžeme s vypnutím souboru cookies.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.